W jakiej sytuacji Komitet CEDAW odmówi przyjęcia skargi

 

Komitet nie przyjmie skargi, jeśli nie będzie zgodna z art. 2,3 i 4 Protokołu Fakultatywnego do konwencji CEDAW,
w szczególności jeśli:

  • odnosi się do Państwa, które nie jest stroną Protokołu Fakultatywnego,
  • skarga jest anonimowa,
  • brakuje zgody osoby, w imieniu której złożona została skarga, z wyjątkiem sytuacji, kiedy brak tej zgody jest uzasadniony,
  • nie wszystkie krajowe środki zaradcze zostały wyczerpane.
    Komitet CEDAW wymaga, żeby ofiara/ofiary prawdopodobnych naruszeń praw poszukiwały sprawiedliwości w ramach krajowego systemu prawnego i wyczerpały wszystkie możliwości zanim złożą skargę. Komitet może zrezygnować z tego wymogu, jeśli w stosowaniu środków zaradczych nastąpiła nieuzasadniona zwłoka lub jest mało prawdopodobne, że ich zastosowanie przyniesie skuteczną pomoc,
  • skarga jest niedopuszczalna na mocy art.4.2 Protokołu Fakultatywnego (więcej).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG